واحد فنی ، مهندسی

فعالیت های واحد فنی ، مهندسی به شرح زیر است :
  1. اجرای بازرسي فني و تست هاي غيرمخرب در پروژه های صنعتی و عمرانی
  2. مشاوره ، نظارت و بازرسی پروژه های صنعتی و ساختمانی ( اسکلت فلزی ، سوله سازی و... )
  3. کنترل کیفیت در شناسایی مواد مهندسی و مشاوره در انتخاب مواد مهندسی
  4. مشاوره وبازرسي در اجرای انواع مخازن ( ثابت – تحت فشار – سقف شناور و... )
  5. نظارت و بازرسي فرآیندهای جوشکاری ، برشکاری مطابق با كدهاي بين المللي( AWS-ISOو...)
  6. مشاوره ، اجرا و تهیه ی دستورالعمل های بازرسی های مخرب (DT) وغیر مخرب(NDT)
  7. ارائه ی خدمات مشاوره ای فنی – مهندسی به صنایع مرتبط با جوش و برشکاری
  8. ارائه ی خدمات بازسازی و تعمیراتی ( سرویس دهی در انجام خدمات جوشکاری در بازسازی و تعمیرقطعات صنعتی )
  9. پیاده سازی و اجرای استانداردها ، آیین نامه ها و آزمون های ویژه به منظور بهبود روشهای اجرائی و افزایش کیفیت زمینه ی جوش ، برش و بازرسی
  10. توصیه های فنی و ارائه ی پیشنهاد جهت بهبود کیفی پروژه .

آموزش بازرسی جوش، آموزش آزمونهای غیر مخرب و بازرسی رنگ و پایپینگ شیراز و استان فارس، منطقه جنوب، مدرک بین المللی asnt, سید بابک شهرستانی, بابک شهرستانی، سيد بابك شهرستاني، بابك شهرستاني